Các khoản trợ cấp thuộc chế độ thai sản sẽ tăng như thế nào khi tăng lương cơ sở?

0
15

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, quyết nghị nhiều phương án liên quan đến lương cơ sở 2023, chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

Cụ thể, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng chính thức vào ngày 1/7/2023.

Trong khi đó, mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm: Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; Mức dưỡng sức sau thai sản; Mức trợ cấp mai táng; Mức trợ cấp tuất hằng tháng được căn cứ dựa trên mức lương cơ sở…

Như vậy, trong trường hợp mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng thành 1.800.000 đồng/tháng thì các khoản trợ cấp nêu trên sẽ cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng dựa theo quy định pháp luật.

Đặc biệt trong số đó, những khoản trợ cấp chỉ có ở lao động nữ cũng sẽ có sự thay đổi mà người lao động cần biết.

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, mức hưởng trợ cấp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định nêu trên sẽ tăng lên từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng cho mỗi con.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Căn cứ khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cũng tăng lên, cụ thể là tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

Lương cơ sở tăng, các khoản trợ cấp thuộc chế độ thai sản cũng sẽ có sự thay đổi. Ảnh minh họa.

Ngoài khoản trợ cấp thuộc chế độ thai sản, các khoản trợ cấp thuộc chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng sẽ có sự thay đổi khi tăng lương cơ sở/

Tăng trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại khoản 2 Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, tức là mức hưởng sẽ tăng từ 7.450.000 đồng lên 9.000.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở (tăng từ 745.000 lên 900.000 đồng)

Tăng trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại khoản 2 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với người lao động bị suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở

Theo đó, phần trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính theo lương cơ sở với công thức sau:

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì người suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Tức là mức hưởng sẽ tăng từ 447.000 đồng lên 540.000 đồng. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở (tăng từ 29.800 đồng lên 36.000 đồng).

Các khoản trợ cấp thuộc chế độ thai sản sẽ tăng như thế nào khi tăng lương cơ sở? - Ảnh 2.

Tăng trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp phục vụ sẽ tăng lên 1.800.000 đồng.

Tăng trợ cấp 1 lần khi tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ tại Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết trong 1 số trường hợp.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tăng từ 53,64 triệu đồng lên 64,8 triệu đồng.

Tăng trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật

Căn cứ khoản 3 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 có quy định người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được hưởng 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp dưỡng sức sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ ngày.

Các khoản trợ cấp thuộc chế độ tử tuất sẽ tăng khi tăng lương cơ sở?

Tăng trợ cấp mai táng khi người lao động chết

Căn cứ quy định Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH thỏa mãn điều kiện tại khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chết.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng, thì trợ cấp mai táng cũng sẽ tăng từ 14,9 triệu đồng lên 18 triệu đồng.

Tăng trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ quy định Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Thì mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân tăng từ 745.000 đồng/tháng lên 900.000 đồng/tháng/suất; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1.043.000 đồng/tháng/suất lên 1.260.000 đồng/tháng/suất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây